Search This Blog

Sunday, October 11, 2020

Atari ST Demo / Intro [061] SFJ Demo 3 by Star Force JupiterHere is the third demo screen from the Polish ST group Star Force Jupiter.  Unfortunately, their first screen release is presently missing from the various archives I searched on the Internet.The demo starts with a short scroller over three colored bars, without music playing.  Once the space bar is pressed, another screen loads with a tracker soundtrack going on in the background that has dual scrollers with different texts; one scrolls at the top of the screen, and one scrolls at the bottom.  The final touch is a distorting logo for the group in the center of the screen.  A nice screen that was originally released February 7, 1991, which is less than 2 years after the fall of the Berlin Wall and Poland escaping the grip of the former USSR.

Capture info -

This video was captured on August 29, 2020.

Due to current conditions and lack of time, this video was captured with STeem and OBS.

Video was edited with Shotcut.

Scroll Text Transcription (Google Translated to English from Polish) - 

Hello ! STRIKE FORCE JUPITER PRESENTS THIRD DEMO FOR ^ ST !!! ITS AUTHORS: MIKI (ME), PIT (CREATOR OF GRAPHICS) AND SPECIAL GUEST STAR: BATDAN - A COMPOSER OF MUSIC YOU JUST LISTEN TO. MUST ADD, xE DEMO # 3 HAS BEEN TAKEN WITHIN 10 DAYS (!!!) AND ON ONE (!!!) COMPUTER. OUR TWO LAST PROGRAMS WAS CREATED IN A VERY SHORT TIME, BUT NOW WE WILL HAVE TO SLOW IT A LITTLE PACE ...... WHEN ONLY PARENTS SEE ME AT THE COMPUTER AT A GLANCE, AND THERE IS NO MORE !!! " UNDERSTANDING UNDER THESE CONDITIONS YOU CANNOT WORK ..... YOU WILL HAVE TO WAIT A LITTLE WAIT FOR THE NEXT PROGRAMS, INCLUDING THAT PIT IS NOT AVAILABLE AT THIS MOMENT, AND I AM INTENDING TO REPRESENT YOUR COMPUTER ... BY ATARI AND IN APRIL ... MAY WE RETURN TO "BRANxY" WITH EQUIPMENT RICH BY MEGABYTES OF MEMORY, MOxE WITH ^ STE. AREK (OUR FRIENDS) MENTIONED ABOUT THE SCANNERS, WE ALREADY HAVE ACCESS TO THE SAMPLER, SO WHEN WE HAVE ANOTHER TIME, SUCH A DEMA WILL ARISE, xE "MEN - HATS FROM GLOW!" * * * WE COME BACK TO THIS PROGRAM .... FOR FAREWELL, WE HAVE PREPARED ONE OF THE LONG SCROLLS YOU HAVE SEEN IN THE YEAR. SO YOU CAN SIT COMFORTABLY IN THE ARMCHAIR, OPEN A PACKAGE OF PISTASZKOW OR PREPARED CORN AND READ, READ, READ ... , 6:10 PM (THE SKY IS HORRIBLE CLOUDED AND I CANNOT TELL YOU WHAT THE MOON PHASE IS) * * * IN A MOMENT THERE WILL COME TO ME DRINK AND TEx WHAT'S WILL WRITE ) * * * BUT POKI ISN'T (HOW USUALLY LATE) MOxE I WILL TELL YOU WHAT DOWCIP? HMMMM ..... I CANNOT REMIND MYSELF ... I ALREADY KNOW! I WILL TELL YOU A PIECE OF A COMIC! SURE YOU KNOW GARFIELD'S CAT? IN ONE STORY ABOUT HIM, THIS IS A SCENE: GARFIELD PUTS ONE LEG ON THE SCALE ... THE WEIGHT IS 12 LBS. GARFIELD QUICKLY REMOVES LEG .... THE WEIGHT SHOWS 0 LBS. AFTER A TIME, GARFIELD MEETS "HIS LORD" (I DON'T KNOW WHAT HE HAS NAME). MRS ASK: "GARFIELD! HOW MUCH TODAY?" AFTER A MOMENT THAT, THE CAT ANSWERS: "AVERAGE 6 LBS!" NOT BAD WHAT? * AT THIS TIME I MUST STOP AND TRANSFER THE CASSETTE IN THE MAGNETOPHONE TO THE OTHER SIDE * NO! JUx I AM! I LISTEN TO MYSELF THE GREAT PLATE "OPUS DEI" ...... THREE SECONDS FOR GUESS WHAT ARE THE TEAM ................. ONE ......... ........ TWO ............. THREE ............... SORRY, THIS IS NOT A MADONNA, NOR A CITIZEN OF THE GC, OR EVEN NOT JANNET JACKSON! YES!!! THIS IS A GREAT LAIBACH !!! WHAT? DIDN'T YOU HEAR ANYTHING LAIBACH ??? WHAT ELSE ARE YOU WAITING FOR? !!! I RUN TO THE NEAREST COMPACT FOR THEIR PLYTe !!! * * * * * * YESTERDAY I BOUGHT A SECOND NUMBER "TOP SECRET". THIS IS NOT A BAD NEWSPAPER, BUT SOME OF ITS EDITORS ARE EXERCISED TO WRITING ABOUT GAMES !!!!! I was very nervous about the cynical, sarcastic, ironic and incompetent man who signed "SARDINES", he wrote among the others: "the st standard does not differ in special values, such as the games, such as IT IS NOT EASY TO "YOU CAN IMAGINE HOW MRS BURNED ME." SARDINES !!! GENERALLY, THE TONE OF ALL ITS ARTICLES ARE SO THAT I AM AFRAID THAT NO ONE WILL FORCE TO WRITE IN "TOP SECRET" !!! Well, because if you do not like games, do not know what we see in them, !!!!!! STAYING WITH TOP SECRET - WILL HAVE A READ ME MAGAZINE WHICH IS ACTUALLY FULL OF BLADOW BUT THE TEx SAME IS NOT PERFECT !!!!!!!!!! For example Junk news that appears already in the "fairy tale about games", xE the hero of the barbarian game (THIS ICON-CONTROLLED !, ON TWO SINGLE DISCS) IS CONAN !!!!!!!!!! AAAAAARRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!! EVERYONE SEES THAT WE DRIVE A BLONDON IN THIS GAME AND IT SHOULD BE ENOUGH NOT TO CALL IT CONAN !!!!!!!!!!!!!!!!! THIS IS A GAME BASED ON A COMPLETELY DIFFERENT MOVIE THAT BEARS SIMPLY A SIMILAR TITLE ("BARBARIAN") BUT NOTHING TO DO WITH BARBARIAN-ARNOLD AND PROM MR HOWARD !!!!!!!!!!!! UFFFFFFFF, SOME UNIOSLEM ...... THIS IS EVERYTHING I HAVE TO CAUSE "TOP SECRET". THIS DOESN'T CHANGE THE FACT, THIS IS AN EXCELLENT MAGAZINE FULL OF COOL DESCRIPTIONS (ESPECIALLY FOR THE F-14 SIMULATOR !!) AND A COOL, KNOWLEDGE EDITOR (OF COURSE WITH EXCEPTION * DIER * SARDIN) ABOUT 5,000 CHARACTERS AND I ALREADY DON'T KNOW WHAT TO WRITE ... IT IS NOT MUCH COMPARED TO SCROLL IN BIG DEMO (16 KB !!!), BUT GREETINGS AND TWO SCROLLE IN MINI DEMO STILL WAITING TO READ !!!!! W-Z CAKE

Scroll Text Transcription (Polish) - 

 CZEsc !    STRIKE FORCE JUPITER PRZEDSTAWIA TRZECIE DEMO DLA ^ ST !!!     JEGO AUTORAMI Sa:    MIKI  (JA) , PIT (TWoRCA GRAFIKI)  ORAZ  SPECIAL GUEST STAR:  BATDAN - KOMPOZYTOR MUZYKI KToREJ WlAsNIE SlUCHACIE.   MUSZe DODAc, xE DEMO #3 POWSTAlO W CIaGU 10 DNI (!!!) I TO NA JEDNYM (!!!) KOMPUTERZE.  NASZE DWA OSTATNIE PROGRAMY POWSTAlY W BARDZO KRoTKIM CZASIE , ALE TERAZ BeDZIEMY MUSIELI TROCHe ZWOLNIc TO TEMPO......  KIEDY TYLKO RODZICE WIDZa MNIE PRZY KOMPUTERZE OD RAZU SlYSZe:  "MATURA JUx NIEDlUGO, A TY W OGoLE SIe NIE UCZYSZ !!!"    ROZUMIECIE CHYBA, xE W TAKICH WARUNKACH NIE MOxNA PRACOWAc.....     BeDZIECIE MUSIELI TROCHe POCZEKAc NA NASTePNE PROGRAMY, TYM BARDZIEJ,  xE PIT NIE MA W TEJ CHWILI KOMPUTERA, A JA ZAMIERZAM SPRZEDAc MoJ W NAJBLIxSZYCH DNIACH.....  OCZYWIsCIE POZOSTANIEMY PRZY ATARI I W KWIETNIU...MAJU  WRACAMY DO "BRANxY"  ZE SPRZeTEM BOGATSZYM O MEGABAJTY PAMIeCI, MOxE Z ^STE .  AREK (NASZ ZNAJOMY) WSPOMINAl COs O SCANNERZE, MAMY JUx DOSTeP DO SAMPLERA, WIeC KIEDY BeDZIEMY JESZCZE MIELI CZAS, POWSTANa TAKIE DEMA, xE "PANOWIE - KAPELUSZE Z GloW!"   * * *   WRocMY JEDNAK DO TEGO PROGRAMU....  NA POxEGNANIE PRZYGOTOWALIsMY JEDEN Z DlUxSZYCH SCROLLI JAKIE WIDZIELIsCIE W xYCIU. MOxECIE WIeC USIasc WYGODNIE W FOTELU , OTWORZYc PACZKe FISTASZKoW ALBO PRAxONEJ KUKURYDZY I CZYTAc, CZYTAc, CZYTAc........ W CHWILI KIEDY PISZe TE SlOWA SIEDZe W SWOIM POKOJU , JEST CZWARTEK, 7 LUTY 1991 (IMIENINY ROMUALDA I RYSZARDA), GODZINA 18.10   (NIEBO JEST OKROPNIE ZACHMURZONE I NIE MOGe WAM POWIEDZIEc JAKA JEST FAZA KSIexYCA)   * * *  ZA CHWILe PRZYJDZIE DO MNIE PIT I TEx COs NAPISZE  (CIaGLE SIe SKARxY, xE NIE MA WPlYWU NA TREsc NAPISoW W NASZYCH DEMACH....)  * * *   ALE PoKI GO NIE MA (JAK ZWYKLE SIe SPozNIA) MOxE OPOWIEM WAM JAKIs DOWCIP ?  HMMMM..... NIC NIE MOGe SOBIE PRZYPOMNIEc... JUx WIEM!   OPOWIEM WAM KAWAlEK KOMIKSU!  PEWNIE ZNACIE KOTA GARFIELDA ?   W JEDNEJ Z HISTORYJEK O NIM, JEST TAKA SCENA:   GARFIELD STAWIA JEDNa NOGe NA WADZE... WAGA WSKAZUJE 12 FUNToW.   GARFIELD SZYBKO ZDEJMUJE NOGe.... WAGA WSKAZUJE 0 FUNToW.  PO PEWNYM CZASIE GARFIELD SPOTYKA "SWOJEGO PANA" (NIE WIEM JAKIE ON MA IMIe).  PAN PYTA: "GARFIELD! ILE DZISIAJ WAxYSZ?" PO CHWILI NAMYSlU KOT ODPOWIADA: "sREDNIO 6 FUNToW!"    NIEZlE, CO?    * W TYM MOMENCIE MUSZe NA CHWILe PRZERWAc I PRZElOxYc KASETe W MAGNETOFONIE NA DRUGa STRONe  *                                            NO!  JUx JESTEM!   SluCHAM SOBIE WlAsNIE ZNAKOMITEJ PlYTY "OPUS DEI"...... TRZY SEKUNDY NA ODGADNIeCIE, JAKI TO ZESPol.................JEDEN.................DWA.............TRZY............... NO NIESTETY TO NIE MADONNA, ANI OBYWATEL G.C., ANI NAWET NIE JANNET JACKSON!  TAK!!!  TO WSPANIAlY LAIBACH!!!  CO? NIE SlYSZAlEs NIC LAIBACHA ???  TO NA CO JESZCZE CZEKASZ ??!!! BIEGIEM DO NAJBLIxSZEGO COMPACTU PO ICH PlYTe !!!      *  *  *  *  *  *       WCZORAJ KUPIlEM SOBIE DRUGI NUMER "TOP SECRET".  NIE JEST TO ZlA GAZETKA, ALE NIEKToRZY Z JEJ REDAKCJI WYBITNIE NIE Sa PREDYSPONOWANI DO PISANIA O GRACH !!!!!  BARDZO ZDENERWOWAl MNIE CYNICZNY, SARKASTYCZNY, IRONICZNY I NIEKOMPETENTNY CZlOWIEK PODPISUJaCY SIe "SARDINES"   NAPISAl ON MIeDZY INNYMI TO: " STANDARD ST NIE WYRoxNIA SIe SPECJALNYMI WALORAMI, JEsLI CHODZI O GRY (...)  JAK WIeC WIDAc, PISANIE O GRACH NA TEN KOMPUTER NIE JEST lATWa SPRAWa"  MOxECIE SOBIE WYOBRAZIc  JAK MNIE ZDENERWOWAl MR. SARDINES !!!  W OGoLE, TON WSZYSTKICH JEGO ARTYKUloW JEST TAKI, xE BOJe SIe, CZY PRZYPADKIEM NIKT GO NIE ZMUSZA DO PISANIA W "TOP SECRET" !!! NO, BO JEsLI KTOs NIE LUBI GIER, NIE WIE CO MY W NICH WIDZIMY, NA KOMPUTERACH URUCHAMIAlBY PEWNIE TYLKO TURBO PASCAL, A BROn BOxE - NIGDY NIE DOTKNalBY BEZNADZIEJNEGO ^ST, TO TAKI KTOs NIE PISAlBY Z WlASNEJ WOLI ARTYKUloW DO CZASOPISMA WYlaCZNIE O GRACH !!!!!!      ZOSTAJaC PRZY TOP SECRET - CZEPIAJa SIe CZASOPISMA "READ ME", KToRE FAKTYCZNIE JEST PElNE BleDoW, ALE SAMI TEx NIE Sa IDEALNI !!!!!!!!!!  NP. BZDURNA INFORMACJA POJAWIAJaCA SIe JUx WCZEsNIEJ W "BAJTKU O GRACH" , xE BOHATEREM GRY BARBARIAN (TEJ STEROWANEJ IKONAMI!, NA DWoCH DYSKACH JEDNOSTRONNYCH) JEST CONAN !!!!!!!!!!  AAAAAARRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!   PRZECIEx KAxDY WIDZI, xE KIERUJEMY W TEJ GRZE BLONDYNEM I JUx TO POWINNO WYSTARCZYc, xEBY GO NIE NAZYWAc CONANEM !!!!!!!!!!!!!!!!!   JEST TO GRA NA PODSTAWIE ZUPElNIE INNEGO FILMU, KToRY NOSI PO PROSTU PODOBNY TYTUl ("BARBARIAN"), ALE NIE MA NIC WSPoLNEGO Z BARBARIANEM-ARNOLDEM I PROZa PANA R. HOWARDA !!!!!!!!!!!!      UFFFFFFFF, TROCHe SIe UNIOSlEM...... TO JUx WSZYSTKO CO MAM DO ZARZUCENIA "TOP SECRET". NIE ZMIENIA TO FAKTU, xE JEST TO DOSKONAlY MAGAZYN PElEN FAJNYCH OPISoW (ZWlASZCZA DO SYMULATORA F-14!!) I Z FAJNa, ZNAJaCa SIe NA RZECZY REDAKCJa (OCZYWIsCIE Z WYJaTKIEM SARDINESA!!!!!!)                 *  *  *  *  SCROLL MA DOPIERO JAKIEs 5000 ZNAKoW A JA JUx ZUPElNIE NIE WIEM O CZYM PISAc...... NIE JEST TO WIELE W PORoWNANIU ZE SCROLLEM W B.I.G. DEMO  (16 KB !!!), ALE POZDROWIENIA I DWA SCROLLE W MINI DEMACH JESZCZE CZEKAJa NA PRZECZYTANIE !!!!!   W ZWIaZKU Z TYM,  UWAxAM SESJe ZA ZAMKNIeTa..... BEEP......BEEP.....END OF TRANSMISSION..................                            
(SCROLLER 2)
-----                                                                                                                               POZDROWIENIA   *   *   *   POZDROWIENIA   *   *   *        POZDRAWIAMY WSZYSTKICH PROGRAMISToW, GRAFIKoW, MUZYKoW I HACKERoW, KToRZY DZIAlAJa NA NAJLEPSZYM KOMPUTERZE WSZECHCZASoW  (CHYBA NIE MUSZe DODAWAc, O JAKI SPRZeT CHODZI!)  MAM TU NA MYsLI PRZEDE WSZYSTKIM POLSKIE "ZAlOGI" , ZWlASZCZA QUANT (ROBICIE sWIETNE DEMA!). TERAZ CZAS NA POZDROWIENIA DLA NASZYCH PRZYJACIol....  Z oSMEGO L.O. W POZNANIU  (W PORZaDKU ALFABETYCZNYM):  ALICE, HOREMZA, JUNDAS, MARABUT, MAWA, KRZYCHU NOWAK, PEDRO, MACIEJ PFEIFER, SPIDER, MARCIN TAnCZAK, WlODZIU.  * * *  NASTEPNE POZDROWIENIA KIERUJEMY DO BYWALCoW GIElDY W POZNANIU , PRZY ULICY DOxYNKOWEJ I W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ (OCZYWIsCIE Z WYJaTKIEM AMIGOWCoW!)  * * *  POZDRAWIAMY WSZYSTKICH FANoW FAJNYCH KAPEL! , (W PORZaDKU ALFABETYCZNYM) : BAUHAUS, KATE BUSH, THE CURE, DEAD KENNEDYS, FIELDS OF THE NEPHILIM, LAIBACH, L.L. COOL J. (TYLKO OD PITA !!!!!!!!), MARILLION, PINK FLOYD, THE PIXIES (TO DOPIERO JEST MUZYKA!!!), THE SISTERS OF MERCY, TANKARD (sWIETNE OKlADKI PlYT !!!!!) I NA KONIEC X-MAL DEUTSHLAND.          ****** OCH!!! BYlBYM ZAPOMNIAl O LUDZIACH, BEZ KToRYCH POMOCY I CIERPLIWOsCI, TEN PROGRAM NIE MoGlBY POWSTAc:  MANY SPECIAL,SUPER,MEGA THANKS TO MACIEJ AND KRZYCHU AND WARIAT!!!!                                                      UFFFFFFFF.......    JUx NA PRAWDe  NIE MAM WIeCEJ POMYSloW NA POZDROWIENIA..........  NO WIeC LECIMY OD POCZaTKU.............                                                                                                                                        

No comments:

Post a Comment